söndag, juli 11, 2010

Moderaterna vill fortfarande visitera för mycket

Richard Nordin har hårbevakning på Moderaterna i Göteborg, som fortsätter gå ut i media med kravet att ge "polisen större möjlighet att genomföra visitationer". Nu senast i en debattartikel i GP:

GP Debatt: Vi måste bli hårdare mot vapenbrotten

Richard Nordins blogg: (M) vill visitera kriminellas vänner

Richard lyfter detta citat från artikeln:
"Kända grova brottslingar eller personer som rör sig i deras krets ska kunna visiteras när som helst, exempelvis i krogmiljöer. Det kan kräva en vidare definition på misstanke i den bemärkelse som ryms i polislagen eller rättspraxis, men visitationerna får inte riskera att bli allmänna eller godtyckliga."
Alltså även vänner till personer som "rör sig i kriminellas kretsar", ska kunna visiteras när som helst och var som helst!

Richard avslutar med följande citat:
"Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp."

Tidigare skrivet om Göteborgs-Moderaternas totala avsaknad av rättssäkerhetskänsla:

Rickard Nordin: Moderaterna vill visitera fritt

Lakes Lakonismer: Moderaterna måste vara galna - visitera alla på allmän plats

Livbåten: Mitt privatliv är inget särintresse

Futuriteter: Ask är inte ensam

Beatrice Ask kanske tänkte campa nere på västkusten en hel del i sommar?

4 kommentarer:

frekar06 sa...

Jag har precis skickat ett mail angående det här med kroppsvisitering till Moderaterna. Brevet följer nedan och kommer publiceras inom kort på min blogg. Publicerar eventuellt svar där också.

Hej,

Den andra juli 2010 gick er gruppledare i Göteborg ut i Göteborgsposten och förklarade att han vill att polisen ska få tillåtelse att efter eget huvud visitera människor på offentliga platser. Detta är ett förslag som infördes i Storbritannien. Denna möjlighet för polisen att visitera vem som helst enligt eget huvud anmäldes till Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Europadomstolen slog i sin dom fast att det är oförenligt med den europeiska konventionen om mänskliga fri- och rättigheter (artikel 8) att ge polisen möjlighet att visitera vem som helst på offentliga platser utan brottsmisstanke. Så sent som idag har han gått ut igen i Göteborgsposten med i princip samma förslag som han lade fram den andra juli.

1. Hur ser Moderaterna centralt på förslaget att polisen ska få tillåtelse att efter eget huvud visitera människor på offentliga platser utan brottsmisstanke?

2. Anser Moderaterna centralt att det förslag som er gruppledare i Göteborg har kommit med kring att polisen skall ges möjlighet att efter eget huvud visitera människor på offentliga platser är förenligt med Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna?

3. Hur är det möjligt att Moderaterna i Göteborg kan föreslå någonting som enligt Europadomstolen strider mot den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter?

Källor:

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.401936-polisen-kritisk-till-m-forslag

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/bakslag-i-brittisk-terrorkamp_4078455.svd

Med vänliga hälsningar,

Fredrik.

Markus "LAKE" Berglund sa...

Bra Fredrik!

Moderaternas partiledning läser sannolikt inte våra bloggar, även om de kanske borde... :-)

frekar06 sa...

Hej igen. Tack för att du uppmärksammade mig på att jag inte gett länkcred till Rickard. Det var ett misstag från min sida, som nu är åtgärdat!! /Frekar06.

Markus "LAKE" Berglund sa...

Såg det också. :-)