onsdag, juni 11, 2008

Kommer Liberala Gruppen att överleva FRA-omröstningen?

Annie och Fredrik har gjort ett hästjobb med den Liberala Gruppen. De har en egen Facebook-grupp med över 300 medlemmar/sympatisörer. Det har blivit ett flertal träffar där liberaler i alla partiet kan träffas under avslappande former, nätverka en del och diskutera ett intressant och aktuellt ämne. Själv har jag varit på ett par stycken och har planerat att gå på fler.

Eller hade planerat ska man kanske säga nu. Liberala gruppen består huvudsakligen av folk som är uttalat liberala. Och hur skulle första mötet efter FRA-omröstningen fungera om exempelvis de två drivande krafterna i gruppen, Annie och Fredrik, röstat ja till den synnerligen oliberala mass-övervakningen av svenska folket? Jag vet inte, men stämningen skulle nog bli helt annorlunda, kanske försvinna helt...

Ytterligare ett skäl för liberalerna i riksdagen att rösta nej. (Förutom att för evigt vara uppskriven på sidan Lex Orwell.se då...)

Inga kommentarer: