lördag, juni 28, 2008

Vem är fienden? Vem ska FRA-lagen skydda oss från?

Argumentationen från de som vill införa avlyssningslagen om FRA har gått lite såhär:
"Vi fick hela tiden höra av staten att det fanns en fiende ibland oss. En fiende som vi var tvungna att avlyssna."
Detta är dock inte ett citat från en FRA-förespråkare i riksdagen, detta är ett citat från Géza Fülöp, tidigare Rumänsk medborgare, nu bosatt i Sverige.

Som en av rumäniens medborgare var han övervakade från vaggan till graven av Nicolae Ceauşescus beryktade säkerhetstjänst Securitate. Och i och med FRA-lagen har svenska regeringen skaffat sig ett verktyg som är lika kraftfullt. Förhoppningsvis kommer det inte att användas till den typen av övervakning i syfte att kontrollera befolkningen, men i och med att verktyget finns så har ju risken för detta ökat något ofantligt!Hela programmet finns att se SVT Play (Med intervjun av Géza Fülöp cirka 01:34:30 in)
Tema: Världen Övervakad

Själv tycker jag att den riktigt intressanta delen av programmet börjar cirka 1:05 in. Den första timmen spenderas med att undersöka och diskutera olika tekniker och möjligheter till övervakning som redan finns idag. Ganska spännande, men i andra timmen diskuteras de långsiktiga effekterna, behoven och avvägningarna kring övervakning med modern teknik. Bland annat kommer man in på hur ett medborgarna, i ett totalövervakat samhälle som det rumänska, sluter sig och knappt vågar tala med sina egna arbetskamrater. Risken fanns ju alltid att något det man sa skulle uppfattas som en hot mot "landets säkerhet".

Dennis Töllborg deltar med en längre intervju i programmet och han är väldigt nyanserad och förespråkar att den övervakning som kommer att finnas, vare sig vi vill det eller ej, ska regleras och måste göras transparent. I slutet av intervjun återkommer han till det ordet hela tiden och jag är villig att ge honom ganska rätt i sak. Problemet är att en myndighet som FRA är helt otransperent. Och inte ens det lilla råd som ska tillsättas eller Datainspektionen, kommer att göra FRA transperent. Men med ett fullständigt transeprent myndighet så kan jag nog tänka mig att lätta lite på min transparens också.

Men frågan kvarstår, vilka är de yttre hoten? Finns det saker som våra riksdagsledamöter har fått reda på som inte är allmänt känt? LexOrwells grundare tycker sig se ett sådant mönster...

Inga kommentarer: